Mer godis men samma webbstruktur

Moderbolaget Sockerbageriet har även ytterligare ett varumärke, Konfektyrfabriken, som hade samma behov som Sockerbageriet. Samma struktur och webbplattform gör att man håller sig inom samma sfär när det gäller varumärkesbyggande samtidigt som man håller kostnaderna på en rimlig nivå.
På uppdrag av Olsheden & Co.